Här kan du läsa mer om förbunden:

Finlands svenska sång och musikförbund (FSSMF) http://fssmf.fi/start/

Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) http://fsd.fi/hem/

Helsingfors sång- och musikförbund (HSMF) http://hsmf.sangochmusik.fi/sv/start/