Damkören Vox Femina grundades hösten 2008 inom Helsingfors Arbis.

Vi övar på torsdagar kl. 18:05 - 19:35 i Arbis musiksal på Dagmarsgatan 3.

Vi sjunger flerstämmigt och har en bred musikalisk repertoar. Vi driver vår verksamhet som en oregistrerad förening och uppbär  en medlemsavgift på 50 euro per korist per läsår, för att täcka den verksamhet som sker utöver lektionerna på Arbis.

Vår ambition är att koristerna ska ha möjlighet att utvecklas som sångare genom övningar i sångteknik, gemensam tonbildning och utveckling av körklang. Utöver våra  veckoövningar håller vi under året ett körveckoslut och en workshop där vi lär oss sångteknik och vi uppträder på Arbis konserter.

En gång per år har vi en större konsert och ibland uppträder vi med mindre program, till exempel på äldreboenden, vid jul och på våren. De här evenemangen innebär extra övningar, utöver den vanlig veckoövningen.

Vi deltar i den finlandssvenska sång- och musikfesten som ordnas vart femte år och i Finlands svenska damkörsförbunds gemensamma evenemang. Vi firar våra jämna fem år med jubileumskonserter.

Nya sångare välkomnas varmt! Ingen tidigare körerfarenhet behövs. Notläsningsförmåga är en fördel men inget krav. Anmälan via Arbis hemsida.